Sitron!
Nyo nyo?

Nyoo!

Nyonyo!

Nyaa!

GEBAA!

Nyu.

Pyo!

Pyo nyo?

Pyo nyu.

GEMAAAA!

Gema nyu.

GEMA GEMA!

Gema pyo!
(Jeg kunne dessverre ikke finne denne stripen, men jeg leter fortsatt!)

Nyo nyo nyoo!

GEBA Nyu.

Laget av: Øyvind Sørøy
Copyright 2003